defaultContent
defaultContent
Geri

SES KISIKLIĞI


SES KISIKLIĞISes kısıklığının nedenleri arasında; üst solunum yolu enfeksiyonları, reflü, sesin kötü kullanımı, ses telini tutan tümörler, nörolojik beyin hastalıkları, doğuştan gelen nedenler ve inflamatuar (romatoid artit vb) hastalıklar en sık karşımıza çıkan nedenlerdir.

Reflü: Reflü, ses kısıklığına neden olan önemli bir etkendir. Gırtlağa gelen mide asidi ses tellerini tahriş ederek ses kısıklığına neden olur. Bu hastalar genellikle reflüden ziyade ses kısıklığı ve kronik farenjitten şikayet ederler. Reflünün tedavisi ile ses kısıklığı da ortadan kalkar

Bir haftadan uzun süren ses kısıklıklarında mutlaka hekime görünmek gerekir. Çünkü ses tellerinin üzerinde iyi ya da kötü huylu tümörler gelişebilir. Özellikle sigara içenlerde uzun süren ses kısıklığı mutlaka hekim tarafından değerlendirilmelidir. Ses telleri üzerinde oluşan tümörler tek başına ses kısıklığına neden olabileceği gibi yutma güçlüğü, boğazda takılma hissi ve kuru öksürük gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.


Zorlama kaynaklı ses kısıklıkları: Kronik ses kısıklıklarının yanı sıra sesini zorlayanlar da akut ses kısıklıkları da oluşabilir. Fazla bağıran ya da bir sunumda yüksek sesle konuşanlarda da, sesini kontrolsüz ve tahriş edercesine kullananlarda da ertesi gün ses kısıklığı yaşanabilir. Ancak bu durum 2-3 gün ses istirahati sonrasında düzelir.

Ses kısıklığı aynı zamanda psikolojik bir sorun olarak da karşımıza çıkabilir. Organik bir neden olmadığı halde sesinin kısıldığını düşünen bu kişilerin psikiyatri konsültasyonuna gereksinimleri olabilir.

Hareketli organlar olan ses tellerinin felcine neden olan bazı hastalıklarda da ses kısıklığı olabilir. Ses tellerinde felç saptanırsa sebeplerini etraflıca incelemek ve tedaviyi nedene göre planlamak gerekir.


Ses kısıklığının nedenleri arasında; üst solunum yolu enfeksiyonları, reflü, sesin kötü kullanımı, ses telini tutan tümörler, nörolojik beyin hastalıkları, doğuştan gelen nedenler ve inflamatuar (romatoid artit vb) hastalıklar en sık karşımıza çıkan nedenlerdir.

Tümor ses tellerini tutuyor ise ses kısıklığı meydana gelir.

Poliklinik şartlarında yapılan endoskopik muayene ile ses telleri değerlendirilir ve şüpheli bir görüntü varsa biyopsi önerilir.